Svoz nebezpečného odpadu pro občany Vizovic dne 6.10.2018

 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   POZOR  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   NEPŘEHLEDNĚTE  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 

V souladu se zněním zákona o odpadech ( č.185 / 2001 Sb.) bude letos proveden ve vaší obci

„Sběr nebezpečných odpadů z domácností“

 

akce proběhne v sobotu  6.10.2018  od 8.00 do 11.00 hod.

 

  1. Vizovice – Chrastěšov točna    8.00 – 8.45    hod.
  2. Vizovice – Říčanská u náhonu   9.00 –  9.15    hod.
  3. Vizovice – Lázeňská točna u Šenku 9.30 –   9.45     hod.
  4. Vizovice – Sídliště Růžová , parkoviště 10.00 – 10.15   hod.
  5. Vizovice – Sídliště Štěpská č.393 „ Sběrný dvůr“                     10.30 – 11.00   hod.

 

       Mimo uvedené hodiny již nebude možno odpady odevzdávat, neboť svozová technika bude přesunuta do další obce.

       V uvedené době bude na stanovených místech moci každý občan  zdarma  odevzdat  k likvidaci následující druhy odpadů:

 

  • olejové automobilové filtry ·   plechovky se zbytky barev  ·
  • monočlánky  ·  autobaterie  ·  zářivky  ·  znečištěné láhve a sklo od chemikálií · zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky  ·  staré kosmetické přípravky  ·  staré léky  ·  vyjeté  motorové oleje  ·  mořidla 

a rozpouštědla  ·  plastové obaly a nádoby od škodlivin  ·  opotřebované pneumatiky  ·  hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou  ·  obaly od sprejů  ·  televizory  ·  rádia  ·  ledničky ·  domácí elektrospotřebiče ·

  • objemné odpady

( koberce, linolea, kočárky, mísy WC, umyvadla, …) ·

  • odpady zeleně ·   stavební odpady  ·   klasický kovový šrot   dřevo  ·  

 

       Jelikož tyto sběry ve vaší obci budou organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto nebezpečných  odpadů končily v popelnicích, velkoobjemových kontejnerech, kam- nech anebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že každý z vás, kdo takové odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce se zúčastní.

 

       Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně životního prostředí ve Vaší obci děkuje

 

                                                    Obecní úřad a společnost Marius Pedersen a.s.  

_______________________________________________________________    

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  POZOR  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

 

Kontejner na odložení upotřebitelného nábytku

Technické služby města Vizovice zakoupily do Sběrného dvora na Štěpské kontejner do kterého bude ukládán nábytek, který by ještě mohl najít nového majitele. Informace u správce Sběrného dvora.

Nabídka odprodeje dlaždic

Technické služby města Vizovice nabízejí k odprodeji dlaždice z chodníků o velikosti 30 x 30 cm za cenu 5 Kč za kus. K odprodeji je nabízeno cca 2 000 ks dlaždic.

Informace podá ředitel organizace Ing.Ivan Straškraba na čísle 739 204 910 popřípadě správce sběrného dvora pan Rafaj.

Informace o svozu odpadu od 1.7. do  31.12.2018

IMG_20180710_0001

Informace o rozmístění odpadových nádob na kovy

Technické služby města Vizovice rozmístily po městě Vizovice 17 šedých umělohmotných nádob o objemu 240 l (viz. foto), které jsou určeny pro odložení drobného kovového odpadu. Do nádob mohou občané umisťovat plechovky od potravin, nápojové plechovky a ostatní drobné kovové předměty z domácností. Do nádob se nesmějí vhazovat obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami. Technické služby zajistí převoz tohoto drobného kovového odpadu do svého sběrného dvora a následný prodej svozové firmě. Technické služby zjistily při namátkových kontrolách, že se v nádobách s komunálním odpadem je odkládáno nemalé množství kovových předmětů, které způsobují větší platby městu za komunální odpad. Za kovovový odpad město inkasuje platby a jeho tříděním se dále ve zvýšené míře šetří životní prostředí

 

Informace ze záchytného kotce pro psy Vizovice v areálu TS

Technické služby města Vizovice nemají v současnosti v záchytném kotci žádného psa.

Odkaz na facebook – záchytný kotec:

https://www.facebook.com/Z%C3%A1chytn%C3%BD-kotec-Vizovice-163842580646224/

Technické služby hledají topiče

Technické služby města Vizovice, p.o. hledají na zkrácený pracovní úvazek topiče pro kotelny v nemovitostech ve vlastnictví města Vizovice.
Podrobné informace Ing.Ivan Straškraba ředitel
tel: 739 204 910

Jak třídit odpad

Svozový kalendář odpadu od 1.1.-30.6.2018

Svozový kalendář 2018 odvozu komunálního odpadu, plastů, tetrapaků a papíru.