Svozový kalendář odvozu komunálního odpadu, plastů,tatrapaků a papíru na rok 2020 pro Vizovice

Oznámení o uzavření sběrného dvora na Štěpské v sobotu dne 17.8.2019

 

Oznámení o svozu odpadu dne 8.5.2019

Dne 8.5.2019 ve svátek bude dle plánu svážen komunální odpad z popelnic občanům Vizovic. 

Oznámení o uzavření sběrného dvora na Štěpské v sobotu dne 20.4.2019

 

Kontejner na odložení upotřebitelného nábytku

Technické služby města Vizovice zakoupily do Sběrného dvora na Štěpské kontejner do kterého bude ukládán nábytek, který by ještě mohl najít nového majitele. Informace u správce Sběrného dvora.

 

Informace o rozmístění odpadových nádob na kovy

Technické služby města Vizovice rozmístily po městě Vizovice 17 šedých umělohmotných nádob o objemu 240 l (viz. foto), které jsou určeny pro odložení drobného kovového odpadu. Do nádob mohou občané umisťovat plechovky od potravin, nápojové plechovky a ostatní drobné kovové předměty z domácností. Do nádob se nesmějí vhazovat obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami. Technické služby zajistí převoz tohoto drobného kovového odpadu do svého sběrného dvora a následný prodej svozové firmě. Technické služby zjistily při namátkových kontrolách, že se v nádobách s komunálním odpadem je odkládáno nemalé množství kovových předmětů, které způsobují větší platby městu za komunální odpad. Za kovovový odpad město inkasuje platby a jeho tříděním se dále ve zvýšené míře šetří životní prostředí

 

Informace ze záchytného kotce pro psy Vizovice v areálu TS

Technické služby města Vizovice nemají v současnosti v záchytném kotci žádného psa.

Odkaz na facebook – záchytný kotec:

https://www.facebook.com/Z%C3%A1chytn%C3%BD-kotec-Vizovice-163842580646224/

 

Jak třídit odpad

Svozový kalendář odpadu od 1.1.-30.6.2018

Svozový kalendář 2018 odvozu komunálního odpadu, plastů, tetrapaků a papíru.