foto: Petr Jaroň, 2019.

Vzor smlouvy o nájmu hrobového místa s ceníkem

Pasport hřbitova

Technické služby zajistily zpracování pasportu hřbitova, kde si mohou jak nájemci hřbitovních míst tak další občané najít údaje o hřbitovu.

adresa WEBových stránek:     https://vizovice.obce.gepro.cz/#/hrbitov

 

Správa hřbitova – TS Vizovice

Informace o nájemních smlouvách k hrobovým místům a kolumbáriu na tel: 739 204 911 email: tsmv@volny.cz.

Technické služby nabízejí občanům pronájem nově vybudovaného kolumbária pro uložení uren. Občanům nabízíme v kolumbáriu pronájem místa pro uložení uren a pronájem mramorové desky pro umístění nápisů za 2 605 Kč na 10 let. Za služby s nájmem spojené se účtuje 1 500 Kč na 10 let.