Technické služby zajišťují provoz vybraných sportovních a dětských hřišť ve Vizovicích.

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ

Na hřišti je možné hrát tenis, házenou, košíkovou, minikopanou, florbal, nohejbal, volejbal a další sporty.

Vstup na hřiště je možný pouze v čisté obuvi se světlou podrážkou. 

Provozní doba víceúčelového hřiště

8 – 12 hod. možnost soukromých rezervací
12 – 17 hod. veřejnost (v tomto čase není možné provádět osobní rezervace, doba je vyhrazená pro veřejnost)
17 – 19 hod. osobní rezervace
19 – 21 hod. veřejnost s možností ojedinělých rezervací

Rezervace

Rezervace je možná vždy minimálně na celou hodinu a maximálně 2 hodiny. Dle provozního řádu hřiště je nutné termín rezervovat vždy 3 dny předem!

V případě více zájemců o rezervaci na stejný čas a po delší dobu, vyhrazuje si provozovatel právo stanovit střídání zájemců.

V případě, že není hřiště rezervováno – je volné pro veřejnost.

V případě závad a poruch nás kontaktujte na tsmv@volny.cz nebo tel: 739 204 910.

Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště

Online rezervační systém připravujeme. Než bude v provozu, využijte e-mail, nebo telefon.