Technické služby města Vizovice umístili ve svém areálu barely na záchyt vody ze střechy

pro zalévání městských výsadeb.