Svoz komunálních odpadů pro Město Vizovice zajišťuje společnost Marius Pedersen, a.s. V případě připomínek či reklamace neprovedeného svozu odpadů kontaktujte dispečink této společnosti:

dispečerka
Petra Paroulková, tel: 734 411 707 
email: petra.paroulková@mariuspedersen.cz

dispečer
Martin Korček, tel: 602 282 280
email: martin.korcek@mariuspedersen.cz

Harmonogram svozu odpadu

Svoz komunálních odpadů v roce 2024