! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   POZOR  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   NEPŘEHLEDNĚTE  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 

V souladu se zněním zákona o odpadech ( č.185 / 2001 Sb.) bude letos proveden ve vaší obci

„Sběr nebezpečných odpadů z domácností“

 

akce proběhne v sobotu  6.10.2018  od 8.00 do 11.00 hod.

 

  1. Vizovice – Chrastěšov točna    8.00 – 8.45    hod.
  2. Vizovice – Říčanská u náhonu   9.00 –  9.15    hod.
  3. Vizovice – Lázeňská točna u Šenku 9.30 –   9.45     hod.
  4. Vizovice – Sídliště Růžová , parkoviště 10.00 – 10.15   hod.
  5. Vizovice – Sídliště Štěpská č.393 „ Sběrný dvůr“                     10.30 – 11.00   hod.

 

       Mimo uvedené hodiny již nebude možno odpady odevzdávat, neboť svozová technika bude přesunuta do další obce.

       V uvedené době bude na stanovených místech moci každý občan  zdarma  odevzdat  k likvidaci následující druhy odpadů:

 

  • olejové automobilové filtry ·   plechovky se zbytky barev  ·
  • monočlánky  ·  autobaterie  ·  zářivky  ·  znečištěné láhve a sklo od chemikálií · zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky  ·  staré kosmetické přípravky  ·  staré léky  ·  vyjeté  motorové oleje  ·  mořidla 

a rozpouštědla  ·  plastové obaly a nádoby od škodlivin  ·  opotřebované pneumatiky  ·  hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou  ·  obaly od sprejů  ·  televizory  ·  rádia  ·  ledničky ·  domácí elektrospotřebiče ·

  • objemné odpady

( koberce, linolea, kočárky, mísy WC, umyvadla, …) ·

  • odpady zeleně ·   stavební odpady  ·   klasický kovový šrot   dřevo  ·  

 

       Jelikož tyto sběry ve vaší obci budou organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto nebezpečných  odpadů končily v popelnicích, velkoobjemových kontejnerech, kam- nech anebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že každý z vás, kdo takové odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce se zúčastní.

 

       Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně životního prostředí ve Vaší obci děkuje

 

                                                    Obecní úřad a společnost Marius Pedersen a.s.  

_______________________________________________________________    

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  POZOR  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !