Nejčastěji hledáte​

Předmět činnosti

  • zabezpečování nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů
  • správa, údržba a čištění komunikací,
  • zimní údržba místních komunikací,
  • správa a údržba veřejného osvětlení,
  • správa a údržba veřejné zeleně,
  • provozování pohřebišťě

Předmět podnikání

  • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
  • silniční motorová doprava nákladní,
  • pronájem a půjčování věcí movitých