Firma Marius Pedersen se omlouvá občanům Vizovicích, že v některých lokalitách města nesvezla z technických důvodů odpad. Příští týden již bude svoz dle plánovaného harmonogramu.

Otevření sběrného dvora

Dne 30.12.2020 ve středu je sběrný dvůr otevřen do 15 hodin.

Dne 31.12.2020 je sběrný dvůr uzavřen.

Dne 2.1.2021 v sobotu je sběrný dvůr otevřen od 8 hod do 12 hodin.

Oprava mostu mezi ulicemi Štěpská a Říční

Na základě doporučení revizního technika mostů zajistily Technické služby v měsíci říjnu 2020 výměnu mostovky a renovaci svršku konstrukce mostu mezi ulicemi Štěpská a Říční, čímž se výrazně prodlouží životnost mostu a v neposlední řadě zlepší jeho vzhled.

Rozmístění odpadových nádob pro občany Vizovic

https://mapy.cz/letecka?vlastni-body&x=17.8523661&y=49.2290345&z=12&sid=5f6dba1746ac2f63d48af7bc

 

Svoz jedlých rostlinných olejů a tuků

Technické služby města Vizovice zabezpečily od začátku ledna v souladu s novou vyhláškou zajištění svozu jedlých rostlinných olejů a tuků. Zajištěním byla pověřena firma Fritex, která poskytla městu Vizovice bezplatně 7 černých nádob objemu 240 l pro možnost ukládání olejů a tuků do umělohmotných a skleněných nádob. Koncem června byl proveden první svoz olejů a tuků v celkovém objemu 303 litrů což sníží jednak náklady na likvidaci nebezpečného odpadu ( dříve byly oleje a tuky sváženy v rámci svozu nebezpečného odpadu ) a dále zajistí ekologickou recyklaci.