Spolešnost Marius Pedersen oznamuje, že z provozních důvodů bude provádět svoz plastů místo v pondělí 6. září tak v sobotu 4.září. Prosíme proto občany, aby si nachystali žluté pytle před své domy. Společnost Marius Pedersen se za změnu omlouvá a sděluje, že dále bude svoz v plánovaných termínech“

Město Vizovice se zapojilo do společného projektu Mikro-regionů Vizovicko a Slušovicko „Kompostéry do zahrad 2“, žadatelem o dotaci byl Mikroregion Slušovicko a získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí, na pořízení kompostérů pro rodinné domy. V rámci tohoto projektu bylo Městu Vizovice dodáno 200 ks kompostérů a 1ks kontejneru na textil. Kompostéry jsou uloženy v areálu Technických služeb a v případě  Vašeho zájmu Vám po domluvě budou vydány na základě uzavření smlouvy o výpůjčce. Po uplynutí doby 5 let, což je doba udržitelnosti projektu, se stanou bezúplatně Vaším majetkem. Žádosti zasílejte na email: straka.tsmv@seznam.cz

Technické služby města Vizovice započaly dne 27.4.2021 s výstavbou parkoviště mezi domy čp.967 a 1341 na ulici Tyršově. Budováno bude 9 parkovacích míst s přilehlým chodníkem. Doba výstavby bude do 2 měsíců.

 

Svozový kalendář odvozu komunálního odpadu, plastů, tetrapaku a papíru na rok 2021 pro rodinné domy ve Vizovicích

IMG_20210129_0001

Oprava mostu mezi ulicemi Štěpská a Říční

Na základě doporučení revizního technika mostů zajistily Technické služby v měsíci říjnu 2020 výměnu mostovky a renovaci svršku konstrukce mostu mezi ulicemi Štěpská a Říční, čímž se výrazně prodlouží životnost mostu a v neposlední řadě zlepší jeho vzhled.

Rozmístění odpadových nádob pro občany Vizovic

https://mapy.cz/letecka?vlastni-body&x=17.8523661&y=49.2290345&z=12&sid=5f6dba1746ac2f63d48af7bc

 

Svoz jedlých rostlinných olejů a tuků

Technické služby města Vizovice zabezpečily od začátku ledna v souladu s novou vyhláškou zajištění svozu jedlých rostlinných olejů a tuků. Zajištěním byla pověřena firma Fritex, která poskytla městu Vizovice bezplatně 7 černých nádob objemu 240 l pro možnost ukládání olejů a tuků do umělohmotných a skleněných nádob. Koncem června byl proveden první svoz olejů a tuků v celkovém objemu 303 litrů což sníží jednak náklady na likvidaci nebezpečného odpadu ( dříve byly oleje a tuky sváženy v rámci svozu nebezpečného odpadu ) a dále zajistí ekologickou recyklaci.