Otevírací doba sběrného dvora na ulici Štěpská

PO    10:00-11:00          12:00-18:00 hod

ÚT    07:00-11:00          12:00-15:00 hod

ST    10:00-11:00          12:00-18:00 hod

ČT    07:00-11:00          12:00-15:00 hod

PA    07:00-11:00          12:00-15:00 hod

Dále je otevřeno každou první a třetí sobotu v měsíci od 8:00 do 12:00 hod.

Sběrné místo nebezpečných odpadů

Rozpouštědla, barvy, lepidla a pryskyřice, zásady, fotochemikálie, pesticidy, oleje a tuky, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, baterie a akumulátory, ledničky, elektrické a elektronické zařízení (televize, rádia a podobně).

Sběr papíru a kovů, možnost uložení velkoobjemového odpadu. Platba za zajištění uložení odpadů se týká obyvatel, kteří nemají trvalé bydliště ve Vizovicích + podnikatelské subjekty.

Sběr papíru a kovů, možnost uložení velkoobjemového odpadu. Bezplatné zajištění uložení těchto odpadů se týká pouze obyvatel, kteří mají trvalé bydliště ve Vizovicích.

Svoz jedlých rostlinných olejů a tuků

Technické služby města Vizovice zabezpečily od začátku ledna v souladu s novou vyhláškou zajištění svozu jedlých rostlinných olejů a tuků.

Zajištěním byla pověřena firma Fritex, která poskytla městu Vizovice bezplatně 7 černých nádob objemu 240 l pro možnost ukládání olejů a tuků do umělohmotných a skleněných nádob.

Koncem června byl proveden první svoz olejů a tuků v celkovém objemu 303 litrů což sníží jednak náklady na likvidaci nebezpečného odpadu ( dříve byly oleje a tuky sváženy v rámci svozu nebezpečného odpadu ) a dále zajistí ekologickou recyklaci.

Rozmístění odpadových nádob pro občany Vizovic