Město není povinno kácet nebo prořezávat stromy kvůli satelitnímu signálu

 

Péče o zeleň města

Péče o zeleň města patří mezi hlavní předměty činnosti technických služeb. Správa a údržba veřejné zeleně se skládá z několika základních částí.

 

●  Péče o květinové záhony a jejich zakládání

●  Výsadba nových stromů a keřů s následnou péčí

●  Ořezy živých plotů a keřů

●  Údržba travnatých ploch

●  Ošetřování a kácení stromů

___________________________________________________________________________

●  Péče o květinové záhony a jejich zakládání

Květinových záhonů je ve Vizovicích několik typů. Každý z nich vyžaduje jiný, speciální přístup.

Výsadby letniček

Péče o letničkové záhony je ze všech výsadeb květin nejnáročnější. V červnu jsou předpěstované rostliny vysazovány do připravené půdy. Letničkové záhony jsou ty nejkrásnější a nejpůsobivější, proto je o ně pečováno častou zálivkou v období sucha, přihnojováním, odplevelováním, okopávkou a odstraňováním odkvetených a odumřelých částí rostlin. Během září jsou tyto výsadby zrušeny a nahrazeny výsadbou dvouletek v kombinaci s cibulovinami. V červnu následujícího roku jsou po odstranění cibulovin a dvouletek opět vysazovány letničky. Odměnou za tuto vytrvalou a trpělivou péči je dlouhá doba kvetení záhonů větší část roku. Letničkové záhony jsou používány na reprezentativní plochy v centru města, především z důvodu jejich náročnosti na péči.

Rozkvetlá výsadba letniček
Rozkvetlá výsadba dvouletek a cibulovin

Letničky z přímého výsevu

Poprvé byl ve Vizovicích založen výsevem záhon letniček mezi kapličkou a památníkem partyzána před sokolovnou na jaře roku 2020. Tento květinový záhon se na místě osvědčil, proto byl o rok později další založen také u domu kultury. Založení záhonu se provádí výsevem zakoupené směsi semen letniček do připravené půdy. Po vysetí je potřeba semena do hlíny zapravit a následně ji ještě utužit. Vhodný termín pro výsev semen začíná v měsíci dubnu a trvá asi do první poloviny května. Zálivka záhonu se potom provádí v době vzcházení rostlin a krátce po jejich vzejdení. V době velkého sucha je potřeba zalít i dospělé rostliny. Odpleveluje se bez okopávky, tato činnost trvá pouze zlomek času ve srovnání s klasickými letničkovými záhony. Péče o přímé výsevy je tak podstatně méně náročná, rostliny však kvetou kratší dobu, než ty předpěstované v běžných letničkových záhonech. Výsev letniček se opakuje v ideálním případě každý rok nebo každý druhý rok. Při víceletém ponechání záhonu bez nového výsevu dochází ke ztrátě druhové rovnováhy.

Letničková směs „Plzeňská květnice“ u Domu kultury

Trvalkové záhony

Trvalky jsou pro jednotlivé záhony vybírány podle ekologických nároků na stanovišti. První skupinou trvalek vysazovaných ve Vizovicích jsou suchomilné rostliny. Prosperují i v suchu, horku a dobře snášejí i odrážející se teplo z okolních zpevněných ploch. Do druhé skupiny patří rostliny s průměrnými nároky na stanoviště slunce-polostín. Třetí skupinu tvoří rostliny podrostů a stínomilné. Pro výsadby záhonů v centrech měst se osvědčují právě suchomilné rostliny z první skupiny. U Krásna byl založen na podzim roku 2019 záhon rostlin adaptovaných na sucho s vrstvou kameniva. Trvalky v něm byly doplněny jarními cibulovinami. Díky raným tulipánům a okrasným česnekům kvete záhon delší část roku. Péče o trvalky je průměrně náročná a dobře založený trvalkový záhon je víceletý.

Suchomilné rostliny v záhonu před masnou KrásnoTrvalky u památníku

●  Výsadba nových stromů a keřů s následnou péčí

Výsadby nových stromů a keřů na území Vizovic jsou nejčastěji prováděny formou náhradní výsadby za pokácené dřeviny. Druhy jsou vysazovány s ohledem na stanovištní nároky a citlivost rostlin na posypovou sůl. K výsadbě stromů a keřů neodmyslitelně patří následná péče. V době suchého a horkého počasí se v prvních letech po výsadbě provádí vydatná a poměrně častá zálivka stromů. Keře se ujímají rychleji a jeden rok intenzívní péče po výsadbě ve většině případů zajistí jejich zdárné ujímání. U mladých stromů se dále provádí v případě potřeby výchovný řez, který slouží jako prevence a předcházení vzniku defektů na stromech. Omezením defektů je možné v mnoha případech zabránit nebezpečnosti a rizikovosti stromů v jejich dospělosti a stáří.

Sázení zelené stěny z tisů na hřbitově v rámci náhradní výsadby podle projektové dokumentace

●  Ořezy živých plotů a keřů

Stejně jako množství vysazených květin, není možné ve Vizovicích přehlédnout více než kilometr živých plotů. Ty jsou řezem tvarovány dvakrát ročně.  Na náměstí probíhá řez živých plotů vícekrát. Množství ořezů je závislé na počasí v daném roce. Délka tvarovaných živých plotů v centru města činí necelých tři sta metrů. U volně rostoucích keřů se provádí zmlazovací řez. Jeho interval je několikaletý a provádí se podle potřeby daného druhu.

Tvarované keře ve městě-skalníky a ptačí zob

●  Údržba travnatých ploch

Ve Vizovicích udržují technické služby sečením přes 15 hektarů travnatých ploch. Četnost sečí je individuální pro každý rok s ohledem na vývoj počasí a lokalitu. Ty jsou rozděleny podle intenzity sečí do tří částí:

Intenzita 1

Nejčastěji sečená lokalita je střed města. Zde se seče s ohledem na sluneční záření, vysoké teploty, déšť a délku trávy. Prodlouží se tak období, kdy jsou trávníky zelené.

Intenzita 2

Sečení trávníků na sídlištích a přilehlých lokalitách v obydlených částech, dál od centra města se provádí méně často. V ideálním případě tak, aby tráva svou výškou nebo hustotou ještě umožnila její posekání sekačkami. Sečení vysoké trávy v obydlených částech města je náročné pro stroje k tomu určené i pro jejich obsluhu.

Intenzita 3

Na loukách, okrajích komunikací, svazích, prolukách a lokalitách přírodě blízkých je množství sečí nejnižší.

 

●  Ošetřování a kácení stromů

Kácení a ořezy rizikových stromů provádí externí odborná firma. Mezi nejnáročnější a nejrizikovější lokality pro kácení stromů ve Vizovicích patří hřbitov. Stromy musí být odřezávány po částech a ty se potom spouští na laně do bezpečného prostoru. U některých stromů je možné prodloužit jejich životnost vázáním koruny bezpečnostní vazbou. V případě odlomení části koruny brání vazba jejímu pádu pod strom. Životnost stromů s rizikovým větvením může být díky vazbě prodloužena až o desítky let. Ořezy stromů jsou prováděny pouze v odůvodněných případech takovým způsobem, aby stromy nebyly tímto zásahem poškozeny. 

Rizikové kácení nebezpečné břízy na hřbitově